Liên hệ

Địa chỉ      : Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Hà Nội
Tel            : 098 420 8042 / 0906 200 637 

Email        : trangjapanshop@gmail.com
Facebook  : www.facebook.com/trang1982
Website     : www.trangjapan.com
MAP